Spor kulübü kurmak için 26 Nisan 2022 tarihinden önce dernek kurmanız gerekmekteydi. Ancak yeni çıkan spor kulüpleri yasası ile birlikte İl Sivil Toplum Müdürlüğü yerine, İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor. Bununla birlikte mevcut spor kulüpleri ya dernek olarak kalmak ya da spor kulübü olarak kalmak için tüzük değişikliğine gitmek zorunda. ELKA Spor Kulübü Danışmanlığı firması olarak bu konuda bilmeniz gereken tüm detayları sizlere aktarıyoruz.

spor kulübü kurmak (1)

Spor kulübü kuruluş işlemleri için eski yasada olduğu gibi en az 7 kişi bir araya gelerek, kuruluş dilekçesi, kuruluş bildirim formu, spor kulübü tüzüğü ve ek evraklarla birlikte Gençlik ve Spor İl müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor. Eğer dernek statüsünden spor kulübü statüsüne geçecek iseniz Olağanüstü Genel Kurul Kararı alıp, tüzükte değişiklik yaparak gerekli evraklarla birlikte bakanlığa bildirim yapmaları germektedir. Bu konuda Sicil tescili olanlar ve sicil tescili olmayanlar içinde istisnalar mevcuttur. Spor kulübü nasıl kurulur diyenler için tüm detayları alt başlıklar halinde anlatacağız.

ELKA Spor Kulübü Danışmanlık Hizmetleri olarak 2008+ yılından beri kulüplerin kuruluşunda ve bürokratik süreçlerinden danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sadece kulüp hedeflerinize odaklanmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Alanında uzman 12+ kişilik ekibimizle tüm süreci kusursuz bir şekilde sizler adına yönetiyoruz.

Spor Kulübü Nasıl Kurulur?

spor kulübü kurmak (2)

Öncelikle yeni spor kulübü kuruluşu yapacaksanız bu bölüm sizi ilgilendiriyor. Mevcut dernek statüsünden, spor kulübü statüsüne geçmek isteyenler ise bu alt başlığı atlayarak bir sonraki başlığa doğru ilerleyebilirler.

Spor kulübü kurmak için aynı amaç etrafında toplanmış olan en az 7 kişinin kuruluş dilekçesi ve kuruluş bildirim formu doldurarak, hazırlamış oldukları kulüp tüzüğü ( Her sayfa üyeler tarafından imzalanacak) ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yapılan başvuru 60 gün içerisinde incelenip karar bağlanır. Bir noksanlık bulunmaması durumunda kulübün sicil kaydı yapılır. Ancak herhangi bir noksanlık olması durumunda 60 gün içerisinde düzeltilmesi için kulüp kurucularına bildirimde bulunulur. Mevcut eksikliğin düzeltilmesi durumunda başvuru tekrar incelenip, kulübün sicil kaydı yapılır. Eğer gerekli noksanlık tamamlanmaz ise kulüp başvurusu geçersiz sayılır.

Not: Kulüp kuruluşu yapmak  için verilen evraklarla bildirimde bulunmak bazı istisnalar dışında yeterlidir. Ancak kuruluş sonrası hesap açılışı, vergi kaydı, kulüp muhasebesi, kulüp defterlerinin tutulması, ilk genel kurul toplantının yapılması, organların oluşturulması gibi yorucu bir süreç sizi bekliyor olacak. Tabi bu noktada tüm süreçlerde sizlere uzman ekibimizle A’dan Z’ye yardımcı olmaktayız.

Spor Kulübü Kurmak İçin Gerekli Evraklar

Spor Anonim şirketi kurma, ek branş ilavesi başvurusu ve federasyon ( bazı branşlar) tescili dışında aşağıdaki evrakları teslim etmeniz, kulüp kuruluşu yapmanız için yeterlidir.

 • Spor kulübü kuruluş dilekçesi (Kuruluş Dilekçesi)
 • Spor Kulübü Tüzüğü 2 Adet (Tüzük Örneği)
 • Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi (Kuruluş Bildirimi)
 • Kulüp Organlarında Yer alacak kişiler için taahhütname (Taahhütname)
 • Kulüp Adres Beyanı ( Kira Kontratı, tapu, numarataj) (Adres Beyanı)
 • Kulüp Logosu – A4 Basılı 2 Adet
 • Adli Sicil Kaydı ( E-devlet)
 • Spor Ceza Bilgi Formu ( E-devletten Alınacak)

Not: Eğer  Okul, Vakıf, Üniversite ya da Belediye gibi bir müessese bünyesinde spor kulübü kurmak istiyorsanız, kurumdan mühürlü, ıslak imzalı yazı almanız gerekmektedir.

Not 2: İhtisas kulüp tescillerinde, faaliyette bulunulacak olan branşlarda bütün yaş kategorilerinden liglere katılacağına dair taahhütname istenecektir.

Not 3: Kulüp tarafından kısaltma ad kullanılacaksa, bunun spor tüzüğü ile birlikte, spor kulübü kuruluş dilekçesinde yer alması gerekir.

Spor kulübü kuruluş belgeleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için ilgili yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki belgeleri tamamlayan yeni spor kulübü adayları, Gençlik ve Spor İl müdürlüğüne başvurabilirler. Dernek kuruluşunda başvuru tüzel kişilik kazanılması için yeterliydi. Ancak spor kulübü sicil tescili için Bakanlığın onayına tabi olduğunuzu bilmelisiniz.

Dernek Statüsünden Spor Kulübü Statüsüne Geçenler

Lisans tescili olan gençlik ve spor kulüpleri 22 Nisan 2022 tarihinde resmi gazetede çıkan karar itibari ile 2 yıl içerisinde Spor Kulübü ya da Gençlik derneği olarak kararlarını Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. Derneği spor kulübüne çevirmek isteyenler aşağıdaki evraklarla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirim yapacaklar.

 • Öncelikle Karar defterinde Olağan Genel Kurul Kararı alınır. Ardından 7405 sayılı kanuna uygun olarak tüzük değişikliği kararı alınır ve bakanlığa bildirimde bulunulur.

Gerekli Evraklar ise;

 1. Dilekçe (Dilekçe Örneği)
 2. Spor Kulübü Tüzük Örneği 2 Adet (Tüzük Örneği)
 3. Genel Kurul Divan Tutanağı (Genel Kurul Sonuç Bildirimi)
 4. Yönetim Organlarında Yer Alacak Kişiler için Taahhütname (Yönetim Kurulu Taahhütnamesi)
 5. Logo Örneği A4 Basılı 2 Adet
 6. Adres Beyanı ( Tapu, kira kontratı vb.)
 7. Karar Defterinde alınan kararın fotokopisi
 8. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi
 9. Yazışma ve Tebligat Yetkilisi Formu (Yazışma ve Tebligat)
 10. Yeni Yöneticilerin Adli Sicil Kaydı
 11. Yeni Yöneticilerin Spor Ceza Bilgi Formu

Not 1: Kulüp isminde değişikliğe gidilmek isteniyorsa, karar defterinde isim değişikliği kararı alınıp, divan tutanağına yazılmalıdır.

Not 2: Yöneticilerinde değişiklik olmayan spor kulüpleri, yaptıkları olağanüstü genel kurulda seçim yapmak zorunda değildirler.

Not 3: Spor kulüpleri kısa isim kullanmak isterseler bunu Dilekçede belirtmelidirler.

Yukarıdaki evrakları doldurup, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirimde bulunabilirsiniz. Yeni kuruluşu yapılacak olan spor kulüplerinde olduğu gibi 60 günlük bir inceleme süresi olacaktır. Herhangi bir noksanlık bulunmaması durumunda dernek statüsünden çıkıp, sicile kaydınız yapılacaktır.

Spor Kulübü Kurduktan Sonra Yapılması Gerekenler

 • Kulüp defterlerinin alınması ve tasdik ettirilmesi
 • Banka hesabının açılması
 • Vergi Kimlik Numarası Alınması
 • Kulüp Makbuzlarının bastırılması
 • İlk Genel Kurulun Yapılması
 • Kulüp Asil ve Yedek Organlarının Belirlenmesi

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defterler

Spor kulüpleri işletme hesabına göre ya da bilanço usulü defter tutmaktadırlar. Kamu yararına çalışan spor kulüpleri ve anonim şirket olan kulüpler bilanço usulü defter tutmak zorundadırlar. Bunlar dışında kalan spor kulüplerinin bilanço usulüne göre kayıt tutmaları ihtiyaridir. Tutulacak olan defterler ise;

Karar Defteri

İşletme Kayıt Defteri

Üye Kayıt Defteri

Borç Alacak Defteri

Evrak Kayıt Defteri

Yevmiye Defteri

Demirbaş Defteri

Yukarıdaki defterler arasında yer alan Yevmiye Defteri bilanço usulüne göre kayıt tutanlar tarafından tutulması gerekir. Demirbaş Kayıt defterinin tutulması ise ihtiyaridir.

Spor Kulübü Tüzüğü Nasıl Hazırlanır?

Spor kulübü kurmak için gerekli belgelerle birlikte tüzük hazırlama konusunda dikkatli olmanız gerekmektedir. Kulüp tüzüğünde yer almayan ya da almaması gereken bir madde yüzünden, tekrar genel kurula gitmeniz gerekebilir. Ya da tüzük dışında yer alan bir faaliyeti gerçekleştirdiğiniz için cezai işlemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Spor kulübü tüzüğü hazırlarken aşağıdaki maddelerin tüzük içerisinde bulundurulması zorunludur.

 • Spor kulübünün adı, merkezi ve kurucu üye listesi.
 • Spor kulübünün renk, amblem ve benzeri diğer ayırıcı işaretleri.
 • Spor kulübünün amacı ve faaliyet alanları.
 • Spor kulübüne üye olma, üyelik başvurusunun reddi sebepleri ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri ile üyelerin hak ve yükümlülükleri.
 • Spor kulübünün organları ve geçici yönetim kurulu üye listesi.
 • e) Genel kurulun oluşumu, toplanma şekli, usulü ve zamanı.
 • Genel kurulun görev ve yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
 • Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı ile istenmesi halinde kurul üyelerinde aranacak diğer nitelikler.
 • Diğer kurulların oluşturulması halinde bu kurulların görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı ile istenmesi halinde kurul üyelerinde aranacak diğer nitelikler.
 • h) Spor kulübünün gelir kaynakları.
 • ı) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konulması usulü.
 • i) Spor kulübünün borçlanma usulleri.
 • j) Spor kulübünün iç denetim şekilleri.
 • k) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.
 • l) Spor kulübünün feshi prosedürü ve spor kulübünün feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

Kulüp Yönetimi ve Bürokratik Süreç

Spor kulübü kurma aşaması sizler için zorlu ya da zaman alıcı gelebilir. Ancak unutmayınız ki, spor kulübü kuruluşu ile birlikte yönetim süreci daha uğraştırıcı olacaktır. Genel kurulun yapılması, yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, denetim kurulu seçilmesi, beyanname, kulüp muhasebesi ve denetim raporları gibi süreç sizi bekliyor.

ELKA Spor Kulübü Danışmanlık Hizmetleri olarak tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bizler sizin adınıza bürokratik süreci yönetirken, siz kulüp amaç ve faaliyetlerine odaklanabilirsiniz. Ücretsiz bilgi almak için telefon numaralarımız ve Whatsapp hattımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

4 Yorumlar

 • Merhaba.Kız çocukklarımız için bir voleybol kulübü kurmak istiyoruz.Çocuklarımız aktik olarak şu an da bir kulüp de oynamaktadır.Fakat biz çocuklarımızı kendi kuracağımız kulüp çatısı altında toplamak istiyoruz.İzlenecek yolları web sitenizde anlatmışsınız.Fakat bunun yanında sizlerden hizmet alıp hem süreci hızlandırmak ve daha profesyonel bir şekilde klubü kurmak isteriz.Bu konu ile ilgili ücretlendirme ve yol haritası hakkında bilgi verirseniz sevnirim.Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir